Jaké jsou skutečné potřeby uživatele? WordCamp Praha 2017 přinesl UX i analytiku

18. února 2017 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference o open-source redakčním systému WordPress, WordCamp Praha 2017. V programu se kromě prezentací čtrnácti českých speakerů objevil i workshop pod vedením Jakuba Rafaje, Lukáše Teplého a Miloše Kriššáka z MSD IT, během kterého se třicet účastníků konference naučilo základy uživatelského výzkumu (UX) a Google Analytics.

Úvod workshopu s názvem „O měření a lidech“ vedl Jakub Rafaj, Senior UX designér z MSD IT. Poodhalil účastníkům WordCamp Praha 2017 základy designového myšlení a pomohl jim s vytvořením jejich uživatelského příběhu, který dokáže lépe specifikovat úspěch či neúspěch jednotlivých produktů. Anglický termín „user story“ je v softwarovém vývoji spojován s definicí základních potřeb uživatele. Pod vedením Lukáše Teplého a Miloše Kriššáka se účastníci v druhé části workshopu naučili, jak využít rozšíření WordPressu k implementaci měření chování uživatelů do Google Analytics, jakým způsobem získávat data, které odpovídají na specifické byznysové nebo technické otázky a taky, jak data náležitě interpretovat.

V současnosti význam analytiky neustále roste, nasbíraná data poskytují informace o tom, zda webový systém nebo aplikace skutečně odrážejí potřeby uživatele a odhalují možnosti na zlepšení.
„Co lze změřit, jde také efektivně změnit,“ tvrdí Lukáš Teplý.

MSD IT jakož i Vysoká škola ekonomická v Praze jsou aktivními propagátory redakčního systému WordPress. Škola se snaží podporovat využití této platformy prostřednictvím svého byznys akcelerátoru xPORT, který vytvořil například webové stránky studentského časopisu iList (ilist.cz), Veletrhu pražských veřejných vysokých škol (pvvs.vse.cz) a konference Startupy & výroba (startupyavyroba.cz). Na základě spolupráce s xPORTem vznikly úspěšné projekty založené na platformě WordPress i v rámci MSD IT, například SDLC a Media projekt.

WordCamp je konference určena pro fanoušky, uživatele a vývojáře WordPressu. Letos účastníci mohli vidět v hlavním programu prezentace čtrnácti českých expertů. Novinkou bylo pokračování konference setkáním komunity WordPress s názvem „Contributing Day“ následující den v prostorách MSD IT Hubu na Smíchově, na které se účastníci mohli volně zaregistrovat. Hlavními tématy Contributing Day byly uspořádání lokálních konferencí a překlady WordPress-u.

What are the real user needs? WordCamp Prague 2017 introduced UX and analytics

On 18th February 2017 the annual conference of open-source content management system WordPress, WordCamp Prague 2017, was held in the presmises of University of Economics in Prague. The part of the programme, in addition to the presentations of  fourteen Czech experts, was as well a workshop led by Jakub Rafaj, Lukáš Teplý and Miloš Kriššák from MSD IT who taught thirty participants the basics of User experience (UX) and Google Analytics

The introduction to the workshop ‘Of measuring and men‘ was led by Jakub Rafaj, Senior UX designer in MSD IT, who explained the fundamentals of design thinking to the participants of WordCamp Prague 2017. During the first part of the workshop they learned to develop their user stories that can help them to specify better a success or failure of the products. The term ‘user story’ is used in software development for defining the basic user needs. In the second part of the workshop the participants, under the leadership of digital analysts Lukáš Teplý and Miloš Kriššák, learned a basic implementation of Google Analytics with a WordPress plug-in to measure user behavior, along with how to aquire data corresponding to the specific business or technical questions. The final part of the workshop was dedicated to the actual analysis and interpretation of the collected data.
Currently, there is a growing importance of analytics because by analysis of collected data it can be identifiedwhether a web-based system or application truly reflects the needs of the user, furthermore, it can show possible opportunities for improvement.

‘What can be measured can be also effectively changed,‘ – Lukáš Teplý

MSD IT and the University of Economics in Prague are the active promoters of an open-source system WordPress. The school promotes the use of this platform through its business accelerator xPORT where have been developed WordPress-based websites for the student magazine iList (ilist.cz), Prague public universities Fair (pvvs.vse.cz) and the conference Startups & Production (startupyavyroba.cz). The successful cooperation with xPORT has given the opportunity to various WordPress projects in MSD IT as well, for example SDLC and Media project.

WordCamp is a conference designed for the fans, users and developers of WordPress. This year participants could see the main program presentations of fourteen Czech experts. A new feature this year was a continuation of the conference by WordPress community event called ‘Contributing Day’, which was held the following day on the premises of MSD IT at Smichov with registration open to every participant. The main topics of Contributing Day was organization of local conferences and translations of WordPress.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *