Novinky

Jaké jsou skutečné potřeby uživatele? WordCamp Praha 2017 přinesl UX i analytiku

18. února 2017 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference o open-source redakčním systému WordPress, WordCamp Praha 2017. V programu se kromě prezentací čtrnácti českých speakerů objevil i workshop pod vedením Jakuba Rafaje, Lukáše Teplého a Miloše Kriššáka z MSD IT, během kterého se třicet účastníků konference naučilo základy uživatelského výzkumu (UX) a Google Analytics.

Úvod workshopu s názvem „O měření a lidech“ vedl Jakub Rafaj, Senior UX designér z MSD IT. Poodhalil účastníkům WordCamp Praha 2017 základy designového myšlení a pomohl jim s vytvořením jejich uživatelského příběhu, který dokáže lépe specifikovat úspěch či neúspěch jednotlivých produktů. Anglický termín „user story“ je v softwarovém vývoji spojován s definicí základních potřeb uživatele. Pod vedením Lukáše Teplého a Miloše Kriššáka se účastníci v druhé části workshopu naučili, jak využít rozšíření WordPressu k implementaci měření chování uživatelů do Google Analytics, jakým způsobem získávat data, které odpovídají na specifické byznysové nebo technické otázky a taky, jak data náležitě interpretovat.

V současnosti význam analytiky neustále roste, nasbíraná data poskytují informace o tom, zda webový systém nebo aplikace skutečně odrážejí potřeby uživatele a odhalují možnosti na zlepšení.
„Co lze změřit, jde také efektivně změnit,“ tvrdí Lukáš Teplý.

MSD IT jakož i Vysoká škola ekonomická v Praze jsou aktivními propagátory redakčního systému WordPress. Škola se snaží podporovat využití této platformy prostřednictvím svého byznys akcelerátoru xPORT, který vytvořil například webové stránky studentského časopisu iList (ilist.cz), Veletrhu pražských veřejných vysokých škol (pvvs.vse.cz) a konference Startupy & výroba (startupyavyroba.cz). Na základě spolupráce s xPORTem vznikly úspěšné projekty založené na platformě WordPress i v rámci MSD IT, například SDLC a Media projekt.

WordCamp je konference určena pro fanoušky, uživatele a vývojáře WordPressu. Letos účastníci mohli vidět v hlavním programu prezentace čtrnácti českých expertů. Novinkou bylo pokračování konference setkáním komunity WordPress s názvem „Contributing Day“ následující den v prostorách MSD IT Hubu na Smíchově, na které se účastníci mohli volně zaregistrovat. Hlavními tématy Contributing Day byly uspořádání lokálních konferencí a překlady WordPress-u.

What are the real user needs? WordCamp Prague 2017 introduced UX and analytics

On 18th February 2017 the annual conference of open-source content management system WordPress, WordCamp Prague 2017, was held in the presmises of University of Economics in Prague. The part of the programme, in addition to the presentations of  fourteen Czech experts, was as well a workshop led by Jakub Rafaj, Lukáš Teplý and Miloš Kriššák from MSD IT who taught thirty participants the basics of User experience (UX) and Google Analytics

The introduction to the workshop ‘Of measuring and men‘ was led by Jakub Rafaj, Senior UX designer in MSD IT, who explained the fundamentals of design thinking to the participants of WordCamp Prague 2017. During the first part of the workshop they learned to develop their user stories that can help them to specify better a success or failure of the products. The term ‘user story’ is used in software development for defining the basic user needs. In the second part of the workshop the participants, under the leadership of digital analysts Lukáš Teplý and Miloš Kriššák, learned a basic implementation of Google Analytics with a WordPress plug-in to measure user behavior, along with how to aquire data corresponding to the specific business or technical questions. The final part of the workshop was dedicated to the actual analysis and interpretation of the collected data.
Currently, there is a growing importance of analytics because by analysis of collected data it can be identifiedwhether a web-based system or application truly reflects the needs of the user, furthermore, it can show possible opportunities for improvement.

‘What can be measured can be also effectively changed,‘ – Lukáš Teplý

MSD IT and the University of Economics in Prague are the active promoters of an open-source system WordPress. The school promotes the use of this platform through its business accelerator xPORT where have been developed WordPress-based websites for the student magazine iList (ilist.cz), Prague public universities Fair (pvvs.vse.cz) and the conference Startups & Production (startupyavyroba.cz). The successful cooperation with xPORT has given the opportunity to various WordPress projects in MSD IT as well, for example SDLC and Media project.

WordCamp is a conference designed for the fans, users and developers of WordPress. This year participants could see the main program presentations of fourteen Czech experts. A new feature this year was a continuation of the conference by WordPress community event called ‘Contributing Day’, which was held the following day on the premises of MSD IT at Smichov with registration open to every participant. The main topics of Contributing Day was organization of local conferences and translations of WordPress.

Rozhovory s přednášejícími – Martin Hlaváč

1. Představ se nám – kdo jsi, co děláš a čím se pracovně zabýváš?

Ahoj, jsem Martin Hlaváč, programátor z Českých Budějovic a podílím se na místní komunitě Čtvrtkon, ale obecně i ve WP. Pracuju v Brilo Teamu, se kterým jsme se letos pracovně přestěhovali do TCPísek, ale já praktikuji hodně home office 🙂 + jsem se podílel na vzniku WP Frameworku.

2. Co máš pro posluchače WordCampu 2017 připraveno?

No, vzhledem k tomu, že jsem záskok na poslední chvíli, přesněji řečeno 2 dny předem, tak jsem vybral téma, které mě v poslední době docela dost zaujalo – Bedrock, aneb WordPress přes Composer.

3. V čem to může posluchačům pomoci?

Díky Bedrocku je možné používat WordPress přes Composer, což je nástroj na správu závislostí v PHP, který dle mého názoru ve WordPressu hodně chybí z programátorského hlediska. Nicméně nic není dokonalé a to už bych si raději nechal na přednášku…

4. Používáš WordPress k nějaké činnosti, kterou pracovně nebo i osobně provádíš?

Ano, s WordPressem je aktuálně spjata téměř celá moje profesní činnost každý pracovní den a používám ho i na osobní projekty.

5. V čem myslíš, že je WordPress silný nástroj?

Ve výborně zpracované a intuitivní administraci, jednoduchosti a použitelnosti. To vše ale především z uživatelského pohledu.

6. V čem naopak vnímáš jeho slabiny?

V programátorského pohledu se v základu jedná o zastaralý a nezajímavý systém. Nicméně to nemá vliv na konečný výstup, ale jen na to, jak se k němu dostat.

7. Chceš sdělit pár slov našim posluchačům na závěr?

Přijďte, užijte si to, zůstaňte na after party a buďte prosím shovívaví, pro mě to bude totiž velká premiéra na pódiu…

┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈

Rozhovory s přednášejícími – Michal Špaček

1. Představ se nám – kdo jsi, co děláš a čím se pracovně zabýváš?

Jsem Špaček, Michal Špaček. Jsem webový vývojář, zajímám se webovou
bezpečnost a chtěl bych, aby česká webová komunita byla v bezpečnosti nejlepší na světě.

2. Co máš pro posluchače WordCampu 2017 připraveno?

Výlet do vnitřností WordPressu a poukázání na některé problémy, které byste
mohli začít vylepšovat nebo řešit jinak, než samotné jádro systému.

3. V čem to může posluchačům pomoci?

Pomůže jim to pochopit některá zákoutí bezpečnosti na webu a snad
i pochopit, proč by se mělo řešit to, co se zas tolik neřeší. Jsem tajemný, co?

4. Používáš WordPress k nějaké činnosti, kterou pracovně nebo i osobně provádíš?

Čtvrtka webu běží na WordPressu, tomu se nedá vyhnout. Napsal jsem pár
článků pro některé blogy, které na WordPressu běží. Třeba na DevBlog Borka Bernarda z VersionPressu.

5. V čem myslíš, že je WordPress silný nástroj?

V rozšiřitelnosti, viz třeba právě VersionPress a jeho možnosti, a ve zpětné
kompatibilitě. WordPress umí fungovat i na PHP verze 5.2.4 (ta vyšla už v
roce 2007!), to je v mnoha ohledech zároveň i jeho slabá stránka. Nejen
kvůli tomu se spousta webových serverů s PHP vůbec nemusí aktualizovat.

6. V čem naopak vnímáš jeho slabiny?

Aj, tuhle otázku jsem si měl asi přečíst dřív, co?

7. Chceš sdělit pár slov našim posluchačům na závěr?

Díky tržnímu podílu WordPressu se každá i drobná změna k lepšímu projeví na obrovském množství webů. Zlepšit něco ve WordPressu je jedinečná šance zlepšit bezpečnost fakt velkýho kusu webu. Pojďme to zkusit.

Rozhovory s návštěvníky – Jan Štětina

Jak by ses popsal jako uživatel WP?

WordPressem se více či méně profesionálně zabývám už docela dlouho, někdy od konce roku 2007 (tuším, že to byla verze 2.3). Vyzkoušel jsem si postupně blogování, tvorbu drobnějších webů jako přivýdělek ke studiu, programování složitějších pluginů na zakázku i řady menších pro vlastní potřebu, několik let jsem provozoval i velmi skromnou blogovací platformu, až jsem nakonec – i když trochu nečekaně – přede dvěma a půl roky zakotvil v OnTheGoSystems (WPML, Toolset…).

Jelikož jsem vzděláním programátor a naopak grafika mi moc neříká, vždy jsem se nejvíc soustředil na back-end. Baví mě vývoj spíš univerzálnějších řešení, které usnadňují práci mírně nebo středně pokročilým uživatelům.

Můžeš nám popsat co děláš?

Jak už jsem zmínil, pracuji pro OnTheGoSystems. Podílím se na vývoji Toolsetu, což je balík pluginů, který umožňuje vytvářet poměrně komplexní weby bez znalosti PHP. Průměrně asi polovinu svého času věnuji pluginu Types, který je k dispozici i na WordPress.org. Jinak dělám, co je zrovna potřeba. V rámci programování kladu dost veliký důraz na kvalitu a srozumitelnost kódu, minimalizaci technického dluhu a návrh dostatečně robustní, dlouhodobě udržitelné architektury.

Můžeš nám popsat nějaký svůj projekt?

I většina mých vedlejších projektů se odehrává v rámci zaměstnání, většinou jde o nástroje, které mi (a případně mým kolegům) pomáhají v práci. Kromě několika drobností na GitHubu například udržuji VOV – vlastní fork VVV se spoustou pomocných skriptů a vylepšení, který sám denně při práci využívám.

Proč sis vybral WordPress?

To bylo jednoduché – je to velice univerzální a dobře přizpůsobitelný CMS, který klade důraz především na použitelnost pro běžné uživatele, kteří o tvorbě webu jinak nevědí vůbec nic. Tedy přesně to, co jsem pro většinu svých webových projektů potřeboval.

Líbí se mi, že je tak trochu světem sám pro sebe, a že ho po celém světě obklopuje velice aktivní a většinou přátelská komunita.

Byl jsi na nějakém z předchozích ročníků WordCampu, co ti to dalo?

Byl jsem zatím na všech pražských a loni i na WCEU ve Vídni. Můj úplně první WordCamp mi dal především cestu k současnému zaměstnání, za což nepřestávám být vděčný. Rád potkávám lidi z WordPressové komunity a převážná většina přednášek, které jsem viděl, pro mě byla velice přínosná.

Proč jdeš letos na WordCamp?

Asi ze stejných důvodů jako loni. Něčemu se přiučit, načerpat novou inspiraci, potkat známé i poznat nové lidi ze světa WordPressu.

Které přednášky chceš letos navštívit?

Ještě nemám úplně jasno, ale budu se většinou zaměřovat na přednášky pro vývojáře. Určitě si nenechám ujít přednášku o virtualizovaném prostředí pro vývoj, o unit testech, o VersionPressu a o tom, kde má WordPress svoje rezervy.

Rozhovory s návštěvníky – Petr Hrádek

Jak by ses popsal jako uživatel WP?

Webdesigner tvořící tu nejvyšší kvalitu co nejrychleji a hlavně zadarmo! Znáte to, ne? WordPress používám už asi 10 let ze všech možných stran. Začínal jsem jako všichni pokusy o nějaké malé weby a WP mi hned od začátku spoustu věcí ulehčil. V době, kdy všichni křičeli, že z toho nikdy nebude komerčně použitelný systém, jsem už pracoval s lidmi, kteří to ohýbali na všechny strany. Posledních několik let už vůbec do kódu nesahám a věnuji se jen návrhu designu a hlavně marketingu.

Můžeš nám popsat, co děláš?

V současné době jsem hlavně markeťák a projekťák, co tvoří wireframy a design, hrabe se v UX a neustále se učí analytiku. Zaměřuji se na dlouhodobé klienty střední velikosti, kde je potenciál rozvoje. Vždy potřebuji vědět, že pomáhám dělat kroky kupředu a odhalovat nedostatky v celém byznysu. A díky tomu je najednou z člověka projekťák, ani neví, jak se to stalo.

Můžeš nám popsat nějaký svůj projekt?

Oproti většině lidí z oboru netrávím celý život jen u počítače, ale naopak rád uteču do hor, když to jde. Mé osobní projekty jsou tedy většinou menší a krátkodobé. Srdeční záležitostí je pro mě práce pro klienty, se kterými dělám už přes 5 let a neustále vidím snahu se někam posouvat a zlepšovat. Možná si mě spojíte s projekty jako Koberce K+K, které už dlouho krok za krokem vyvíjíme a zlepšujeme. To pro mě byla skvělá zkušenost, kdy jsem dostal do rukou 15 let fungující společnost, která potřebovala změnit všechny procesy a vymyslet kompletní online prezentaci. Zrovna tady jsme se o WordPress skvěle opřeli a zatím nás rozhodně nezklamal. I když tomu moc lidí nevěřilo, tak WP s námi drží tempo a díky skvělé komunitě nic není problém.

Proč sis vybral WordPress?

Už od mých prvních pokusů o malé weby jsem do něj vkládal velkou důvěru. V zahraničí bylo vidět, že komunita stále roste a nebyl problém najít kvalitní a schopné vývojáře. Věřil jsem tedy, že to je výhledově uchopitelný systém, který nás ještě překvapí. Jsem rád, že jsem se nespletl a v Česku se zformovala skvělá parta lidí, kteří neustále vyvíjí, opravují a starají se o to, aby WordPress byl bezpečný, dokonale funkční a rozšiřitelný snad všemi směry, co mě napadnou. Ve chvíli, kdy jsme na WP dokázali rozjet menší cestovku, ten potenciál mi byl jasný.

Byl jsi na nějakém z předchozích ročníků WordCampu, co ti to dalo?

Bohužel jsem poslední 4 roky žil v zahraničí, takže pro mě WordCamp byl nedosažitelný. Ale sledoval jsem, co se okolo něj děje, jak se nám ta skvělá komunita rozrůstá a hlavně neuvěřitelně zlepšuje. Spoustu zážitků jsem tedy měl alespoň zprostředkovaně a nyní konečně půjdu osobně.

Proč jdeš letos na WordCamp?

Některé letošní přednášející jsem měl tu čest poznat, když ještě ani pořádně nevěděli, jak udělat kvalitní plugin, a dnes jich tvoří desítky ve skvělé kvalitě! Jsem zvědavý, na jaké úrovni se český WordPress pohybuje a také mě hodně zajímá uživatelská část přednášek.

Které přednášky chceš letos navštívit?

Určitě se chystám hlavně na uživatelskou část a zajímají mě workshopy, které vypadají skvěle. Je tam i pár vývojářských přednášek, které chci stihnout, takže budu asi neustále pobíhat sem a tam. Zmiňovat závěrečnou Afterpřednášku asi netřeba, tam snad budeme všichni, ne?

Rozhovory s návštěvníky – Jakub Kadeřávek

Jak by ses popsal jako uživatel WP?

Asi nejsem typickým uživatelem WordPressu, využívám jej zejména jako svůj pracovní nástroj. Do detailů se zabývám architekturou WP a jeho funkčností, mám rád preciznost a minimalismus.

Můžeš nám popsat co děláš?

Jsem programátor na volné noze a věnuji se pouze WordPressu. A i v něm je moje pracovní zaměření celkem úzké. Mojí specializací je tvorba šablon a pluginů na míru zpravidla u projektů, které jsou z nějakého důvodu (technicky) nestandardní. Začínám s konzultacemi a mentoringem pro kolegy a agentury.

Můžeš nám popsat nějaký svůj projekt?

Před nedávnem jsme spouštěli redesign webu drawplanet.cz . Jde o web, který prezentuje kurzy kreslení. S klientem spolupracuji od jejich začátku. Řádově mají deseti tisíce návštěv měsíčně, stovky studentů a 5 ateliérů, kde kurzy probíhají. Základem projektu je datově náročný vizuál, proto jsme využili pokročilé technologie – víceúrovňové cachování, napojení na CDN s https/2, vlastní virtuální server a responzivní obrázky.

Proč sis vybral WordPress?

Bylo to spíš naopak – WordPress si vybral mě. Na WordPressu se totiž stavěly weby pro klienty v agentuře, do které jsem nastoupil.

Byl jsi na nějakém z předchozích ročníků WordCampu, co ti to dalo?

Ano, byl jsem na prvním WordCampu. Poznal jsem pár fajn lidí a zároveň si rozšířil obzory – zjistil jsem, co se dá dělat líp a efektivněji.

Proč jdeš letos na WordCamp?

Ve WP komunitě se pohybuji už delší dobu, takže se těším, že potkám staré známé a věřím, že i pár nových lidí. Hodně se těším i na program a možnost probrat konkrétní otázky ohledně WordPressu i komunity.

Které přednášky chceš letos navštívit?

Chci navštívit celou dev sekci.

Rozhovory s přednášejícími – Vláďa Smitka

Představ se nám – kdo jsi, co děláš a čím se pracovně zabýváš?

Ahoj, spoluvlastním jednu malou, ale velmi šikovnou agenturu Lynt services, která se aktuálně zabývá především PPC, ale umíme spoustu dalších věcí – máme vlastní vývoj, děláme servery a sítě, ale tyto zkušenosti zrovna využíváme hlavně pro své interní věci.

Osobně, mimo řízení chodu firmy, se zabývám především správou sítí a linux serverů. V oblasti webů dělám hlavně konzultace a řeším hlavně výkon a bezpečnost.

Co sis pro posluchače WordCampu 2017 připravil?

Hodně přednáším právě o výkonu a bezpečnosti, a má přednáška bude tentokrát takový mix. Rukama mi ročně projde poměrně velké množství webů (dost za to může fakt, že dělám porotce v soutěži WebTop100) a stále narážím na stejné drobnější i závažné chyby.

Má přednáška tedy bude takový přehled běžných problémů, zaměřený převážně na WordPress weby.

V čem to může posluchačům pomoci?

Myslím, že to pro ně bude především takový návod, co je dobré zkontrolovat a jak případné chyby opravit. Budu se také posluchačům vštípit vhodné návyky při provozu a úpravách webu.

Používáš WordPress k nějaké činnosti, kterou pracovně nebo i osobně provádíš?

Poměrně dlouho jsme dělali klientský vývoj webů a část z nich byla právě na WP. Tuto oblast však postupně opouštíme, protože udělat kvalitní web stojí mnoho úsilí, a hlavně projektového managementu, který nás moc nebaví.

Mnohem zábavnější je specializovat se pouze na pár oblastí – v mém případě je to právě výkon a bezpečnost. Mnoho naši vlastních projektů běží na WP (i když stále více věci děláme v Pythonu/Djangu) a máme v plánu na něj převést i náš blog.

A lze bezpečnost a výkon nějak rapidně zlepšit?

Bezpečnost je z mého pohledu především o prevenci a dobrých návycích. Je třeba počítat s tím, že internet není bezpečné místo a být na to připraven. Opravdu musí být možné se na můj malý blog přihlašovat z celého světa? Potřebuje mít asistentka, která má vkládat na web aktuality, administrátorská práva? Je taková práce web pravidelně aktualizovat a zálohovat?

Výkon lze značně zvýšit správným nastavením cachování a nelezením slabých míst. Často není složité dostat web, který se načítal 15 vteřin na hodnoty kolem 2s. Dostat jej ještě níže také není problém, ale to už vyžaduje mnohem více úsilí.

V čem myslíš, že je WordPress silný nástroj?

Na WP mám rád především jeho uživatelskou přívětivost – především jeho editor a práci s médii, která sice není zdaleka dokonalá, ale zato jednoduchá na běžné používání. Další výhodu vidím v tom, že lze snadno rozšiřovat – nemyslím tím zrovna si na všechno stáhnout plugin, ale to, že lze programově pomocí hooků ovlivnit skoro cokoliv.

V čem naopak vnímáš jeho slabiny?

Největší slabinu vidím v ohromném množství pluginů a šablon, u kterých není příliš kontrolována jejich kvalita. To vede k častým problémům s výkonem a bezpečností. Pro laika je téměř nemožné poznat, zda nainstaloval kvalitní kus kódu, nebo nějakou hrůzu.

Problém je i v tom, že práci, která dříve náležela jen profesionálům dnes často dělají právě laici, kteří často neví, jak se o web správně starat. Od toho je ale například právě WordCamp, aby je poučil 🙂

Chceš sdělit pár slov našim posluchačům na závěr?

Rozhodně se snažte co nejvíce navštěvovat konference a komunitní akce, sdílení znalostí je nejlepším způsobem, jak se zdokonalit. A samozřejmě bych rád opět zdůraznil mé zásady – aktualizujte, zálohujte a buďte opatrní.

A nakonec ještě doporučil zkontrolovat, zda vám správně fungují aktualizace jádra WP – světem zrovna zmítá bezpečnostní problém ve verzích 4.7 a 4.7.1.

 

Chcete mít svůj web rychlý a bezpečný?
Kupte si vstupenku a pojďte si poslechnout jak na to!

Rozhovory s přednášejícimi – Filip Podstavec

Kdo je Filip Podstavec?

Jednoduše řečeno: Filip je zapálený linkbuilder. Při své práci se snaží co nejvíce využívat automatizaci a datovou analytiku a říká: „Nechávám stroje dělat jejich práci!“ Získané znalosti se snaží předávat dál například na školeních OpenRefine. Své postupy ukázal na přednášce na Marketing Festivalu, kde získal velmi dobré ohlasy, což ho nakoplo k vytvoření nástroje (nebo spíše sady nástrojů) Marketing Miner. Při své práci využívá WordPress prakticky každý den. Na WordCampu bude mít přednášku o vývoji SEO, zeptali jsme se ho tedy na podrobnosti.

Popiš trochu tu cestu, případně praktiku s kterou Google vyrukoval.

Nejde o žádnou konkrétní praktiku, jako spíše o postupný vývoj vyhledávání, směrem k uživateli. Ta cesta je dlouhá a plná historických faktů, které jsem se z větší části rozhodl přeskočit. Proč? Protože většinu uživatelů WP asi nebude zajímat, co dělal Google před 10 lety a kde vznikl, ale kde je teď, co to pro ně znamená a kam se mohou díky tomu posunout se svými projekty.

Co konkrétně bude přednáška obsahovat?

Trochu jsem na to narazil už výše. Rozdělil bych její obsah na následující sekce:

  • Super rychlý průlet historie kvůli kontextu některých změn
  • Průmět do aktuálního stavu a nových faktorů, které primárně ovlivňují chování a rozhodování uživatelů
  • A pak hlavní část, kde budeme řešit, jak tyto faktory využít (jak se dostat do answer boxů v Google se svým obsahem apod.)

V čem můžou tvé poznatky, rady pomoci posluchačům?

V tom, jak se právě dostat do těchto nultých pozic a rozšíření, jak některé prvky, i když se netváří jako spojené se SEO, mohou ovlivnit pozice ve výsledcích vyhledávání. Na co se zaměřit tak, abych dlouhodobě ve vyhledávačích rostl. Co je crawl rate a jak jej optimalizovat a neházet vyhledávačům klacky pod nohy. Atd. 🙂

K čemu všemu ty osobně WordPress využíváš ( příklady ).

Osobní prezentace, pár podpůrných webů a zanedlouho i blog Marketing Miner 🙂

Chceš sdělit něco na závěr?

Že se hrozně těším až s někým pokecám zase v češtině a na všechny co budou na přednášce!

 

Zajímáte se o SEO?
Kupte si vstupenku a odhalte co funguje a co už ne!

Rozhovory s návštěvníky – Katarína Novotná

Jak by ses popsala jako uživatelka WP?

Můžeš nám krátce popsat, čím se zabýváš, nemusíš všech milion zálib stačí ty hlavní 🙂

Pracujem ako affiliate manager najväčšej slovenskej affil siete – Dognet.sk. Častokrát supportujem publisherov aj ohľadne WordPress. Organizujem Bratislavské WordPress meetupy, ako aj WordCamp Bratislava. Eshop Vejare.sk som založila pred mnohými rokmi ako hobby a beží samozrejme na WP 😀 Popri tom mám blog xkatka.sk a veľa ďalších web stránok rôzneho zamerania.

Proč využíváš právě WP?

Je jednoduchý, user friendly, používateľ sa s ním rýchlo naučí pracovať. Navyše je zadarmo a podľa môjho názoru je WordPress tiež aktuálne najrýchlejšie sa vyvíjaným CMS. K dispozícii je obrovské množstvo tém a pluginov, takže web sa dá veľmi jednoducho customizovať aj bez znalosti kódu. 4 roky som bojovala s OpenCart, skúsila som aj PrestaShop,… a teraz som konečne šťastná s WordPress.

Byla jsi na nějakém z předchozích ročníků? Co ti to dalo?

Samozrejme, nemohla som si nechať ujsť Pražský WordCamp 🙂 Opäť som si rozšírila obzory, nabrala nejaké know-how, stretla TOP českých WordPressákov a skvele som sa zabavila.

Proč jdeš letos na WordCamp?

Už mám dávno lístok kúpený 😀 Vidíme sa.

Které přednášky chceš letos navštívit?

[otváram nový tab a zisťujem že aké sú vlastne prednášky :D]. Určite si nenechám ujsť Tomáša Kocifaja, minulý rok mal veľmi vtipnú prednášku. Ďalej Michal Špaček proste musí byť. Pôjdem pozrieť aj Radima Hasalíka, ktorý povie „jak zpacifikovat klienta“, už mám nejaké základy karate a rada sa naučím nové chmaty.

Jaký vidíš rozdíl mezi CZ a SK WordCampem?

V Česku je viac profíkov, takže sa určite ľahšie hľadajú speakeri. Na rozdiel od Prahy, v Bratislave sa snažíme mať aj nejakú ženu – speakerku 😀

Čo sa týka komunity, tak rozdiel je obrovský. Bolo to cítiť hlavne na Contributing Day v nedeľu po Pražskom WordCampe, kde prišla len malá hŕstka ľudí. Je to škoda a dúfam že sa to čoskoro zmení. Napríklad: v Bratislave sa 25.2. bude konať prekladanie WordPress, ktoré organizuje hostingová spoločnosť Webglobe-Yegon (https://www.facebook.com/events/245298945881344/) a samozrejme po Bratislavskom WordCampe bude tiež Contributing Day.

 

Kupte si vstupenku a pojďte se setkat se zajímavými lidmi!

Rozhovory s přednášejícími – Zdeněk Zenger

Představ se nám – kdo jsi, co děláš a čím se pracovně zabýváš?

Již nějakou dobu působím v oblasti návrhu uživatelsky přívětivých rozhraní. V minulosti jsem měl možnost se podílet nejenom na projektech webových, e-shopových či úzce specializovaných systémech, ale také na řešeních pro mobilní zařízení nebo aplikacích pro Smart TV či HbbTV. Aktuálně se věnuji online projektu Shopero, kde pracuji nejenom na návrhu rozhraní, ale také na podobě produktu jako takového.

Co jsi si pro posluchače WordCampu 2017 připravil?

UX a designový proces je dnes poměrně citované téma, přesto si pod tímto každý představuje něco jiného. V praxi pak není vyjímkou situace, kdy i úzce spolupracující lidé či týmy mají nejenom různá očekávání, ale i různé představy o zapojení takových specialistů, “uxáků” nebo “UX” obecně, do procesu tvorby. Rád bych v přednášce ukázal jaké jsou možnosti, co je možné od onoho “UX“ očekávat a pokud náhodou v projektu nemáte odpovídajícího speclalistu, jak minimalizovat případné katastrofální následky.

V čem to může posluchačům pomoci?

Přednáška by měla posloužit jako inspirace posluchačům a zamyšlení nad aktuálním procesem tvorby online řešení. Ne vždy se je vše 100%, je však možné si vytvořit systém či způsob práce, který vás dokáže na případné zádrhele připravit.

Používáš WordPress k nějaké činnosti, kterou pracovně nebo i osobně provádíš?

Aktuálně již osobně WordPress nepoužívám. Spravuji pár webů, tedy dá se říci, že jej využívám pracovně 🙂

V čem myslíš, že je WordPress silný nástroj?

Silná komunita a podpora. Pro mnohé je celkem dostupnějším řešením poměr cena / výkon. Přestože šlo dříve o blogovací platformu, dnes na WordPressových webech můžeme vidět širokou škálu řešení – od klasického prezentačního webu až třeba po e-shop.

V čem naopak vnímáš jeho slabiny?

WordPress je mocný nástroj, který má velmi mnoho rozšíření a pluginů. To na jednu stranu poskytuje určitou svobodu a pestrost výběru řešení. Z té druhé strany to bohužel může mít bez dobrých znalostí fatální následky. A to nejenom z uživatelského hlediska, ale i z pohledu výkonu či zabezpečení.

Chceš sdělit pár slov našim posluchačům na závěr?

Některé věci se mohou jevit jako rocket science, dokud jim člověk neporozumí 🙂

 

Chcete zlepšit použitelnost svého webu?
Kupte si vstupenku a zjistěte co vám UX specialista může nabídonout!